Bí Quyết Phát âm Chuẩn Phụ âm K Và G

Bí Quyết Phát âm Chuẩn Phụ âm  K  Và  G Download Bí Quyết Phát âm Chuẩn Phụ âm K Và G mp3 for free. We have about 50 mp3 files regarding to your search 'Bí Quyết Phát âm Chuẩn Phụ âm K Và G'.
MP3 file name: B%C3%AD+Quy%E1%BA%BFt+Ph%C3%A1t+%C3%A2m+Chu%E1%BA%A9n+Ph%E1%BB%A5+%C3%A2m++K++V%C3%A0++G.mp3
MP3 bitrate: 320kbps CBR or 256kbps VBR (CD Quality)

Bí quyết phát âm chuẩn - Phụ âm /k/ và /g/
Duration: 9'59"
MP3 filesize: 14.97 MB
Download Bí quyết phát âm chuẩn - Phụ âm /k/ và /g/ mp3

Cách phát âm thật chuẩn âm k và g
Duration: 5'16"
MP3 filesize: 7.90 MB
Download Cách phát âm thật chuẩn âm k và g mp3

Phát âm tiếng Anh chuẩn - Bài 24 Phụ âm /g/
Duration: 7'16"
MP3 filesize: 10.90 MB
Download Phát âm tiếng Anh chuẩn - Bài 24 Phụ âm /g/ mp3

Phát âm tiếng Anh chuẩn - Bài 23 Phụ âm /k/
Duration: 7'30"
MP3 filesize: 11.25 MB
Download Phát âm tiếng Anh chuẩn - Bài 23 Phụ âm /k/ mp3

42 Ngày Phát Âm | Tập 5 - /k/
Duration: 2'18"
MP3 filesize: 3.45 MB
Download 42 Ngày Phát Âm | Tập 5 - /k/ mp3

PHÁT ÂM CHUẨN PHỤ ÂM TIẾNG ANH | english tips
Duration: 15'39"
MP3 filesize: 23.48 MB
Download PHÁT ÂM CHUẨN PHỤ ÂM TIẾNG ANH | english tips mp3

Luyện phát âm chuẩn Tiếng anh - Bài 4 - cách phát âm phụ âm /k/-/g/ và /f/-/v/
Artist: Luyện phát âm chuẩn Tiếng anh
Song title: Bài 4 - cách phát âm phụ âm /k/-/g/ và /f/-/v/
Duration: 11'9"
MP3 filesize: 16.73 MB
Download Luyện phát âm chuẩn Tiếng anh - Bài 4 - cách phát âm phụ âm /k/-/g/ và /f/-/v/ mp3

- Âm /k:/
Artist: [ LÀM SAO ĐỂ PHÁT ÂM CHUẨN TIẾNG ANH ]
Song title: Âm /k:/
Duration: 2'39"
MP3 filesize: 3.97 MB
Download - Âm /k:/ mp3

Học Phát Âm Tiếng Anh - Bảng Phiên Âm Quốc Tế IPA - Phát Âm Phụ Âm Tiếng Anh - Hello Coffee Bài 10
Artist: Học Phát Âm Tiếng Anh
Song title: Bảng Phiên Âm Quốc Tế IPA - Phát Âm Phụ Âm Tiếng Anh - Hello Coffee Bài 10
Duration: 43'50"
MP3 filesize: 65.75 MB
Download Học Phát Âm Tiếng Anh - Bảng Phiên Âm Quốc Tế IPA - Phát Âm Phụ Âm Tiếng Anh - Hello Coffee Bài 10 mp3

luyện phát âm chuẩn Tiếng anh - Bài 2 - cách phát âm phụ âm /p/&/b/, /t/&/d/
Artist: luyện phát âm chuẩn Tiếng anh
Song title: Bài 2 - cách phát âm phụ âm /p/&/b/, /t/&/d/
Duration: 14'29"
MP3 filesize: 21.72 MB
Download luyện phát âm chuẩn Tiếng anh - Bài 2 - cách phát âm phụ âm /p/&/b/, /t/&/d/ mp3

Cách Đọc Chuẩn Cặp Âm /k/ và /g/
Duration: 17'0"
MP3 filesize: 25.50 MB
Download Cách Đọc Chuẩn Cặp Âm /k/ và /g/ mp3

Học phát âm chuẩn Mỹ - Tất tần tật về cách học phát âm
Artist: Học phát âm chuẩn Mỹ
Song title: Tất tần tật về cách học phát âm
Duration: 5'13"
MP3 filesize: 7.83 MB
Download Học phát âm chuẩn Mỹ - Tất tần tật về cách học phát âm mp3

Phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản ngữ - Cặp âm /k/ & /g/
Artist: Phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản ngữ
Song title: Cặp âm /k/ & /g/
Duration: 4'2"
MP3 filesize: 6.05 MB
Download Phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản ngữ - Cặp âm /k/ & /g/ mp3

Học phát âm tiếng Anh cơ bản chuẩn - Phụ âm /b/-/p/-/t/-/d/-/k/-/g/
Artist: Học phát âm tiếng Anh cơ bản chuẩn
Song title: Phụ âm /b/-/p/-/t/-/d/-/k/-/g/
Duration: 12'15"
MP3 filesize: 18.38 MB
Download Học phát âm tiếng Anh cơ bản chuẩn - Phụ âm /b/-/p/-/t/-/d/-/k/-/g/ mp3

Học phát âm tiếng Anh cùng Langmaster - /ʧ/ & /ʤ/
Duration: 11'20"
MP3 filesize: 17.00 MB
Download Học phát âm tiếng Anh cùng Langmaster - /ʧ/ & /ʤ/ mp3

Phát âm chuẩn 3 cặp phụ âm P - B, T- D, K- G trong tiếng anh | Alada.vn
Artist: Phát âm chuẩn 3 cặp phụ âm P
Song title: B, T- D, K- G trong tiếng anh | Alada.vn
Duration: 9'17"
MP3 filesize: 13.93 MB
Download Phát âm chuẩn 3 cặp phụ âm P - B, T- D, K- G trong tiếng anh | Alada.vn mp3

Phát âm tiếng Anh chuẩn - Bài 27 Phụ âm /tʃ/
Duration: 1'29"
MP3 filesize: 2.23 MB
Download Phát âm tiếng Anh chuẩn - Bài 27 Phụ âm /tʃ/ mp3

Luyện âm #16 - phụ âm /h/ và /l/ - Cách phát âm tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ (AHD)
Artist: Luyện âm #16 - phụ âm /h/ và /l/
Song title: Cách phát âm tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ (AHD)
Duration: 41'23"
MP3 filesize: 62.08 MB
Download Luyện âm #16 - phụ âm /h/ và /l/ - Cách phát âm tiếng Anh chuẩn giọng Mỹ (AHD) mp3

Bài 3 - Cách phát âm phụ âm trong Tiếng Anh chuẩn |HỌC247
Duration: 13'25"
MP3 filesize: 20.12 MB
Download Bài 3 - Cách phát âm phụ âm trong Tiếng Anh chuẩn |HỌC247 mp3

Bảng phiên âm tiếng Anh - cách phát âm 44 âm tiếng Anh giọng Mỹ
Duration: 11'7"
MP3 filesize: 16.68 MB
Download Bảng phiên âm tiếng Anh - cách phát âm 44 âm tiếng Anh giọng Mỹ mp3

Phát âm tiếng Anh chuẩn - Bài 4 Tổng quan phụ âm
Duration: 12'52"
MP3 filesize: 19.30 MB
Download Phát âm tiếng Anh chuẩn - Bài 4 Tổng quan phụ âm mp3

Phát âm tiếng Anh chuẩn - Bài 50 Phụ âm cuối
Duration: 2'7"
MP3 filesize: 3.17 MB
Download Phát âm tiếng Anh chuẩn - Bài 50 Phụ âm cuối mp3

Ký hiệu phát âm - k&g
Artist: Ký hiệu phát âm
Song title: k&g
Duration: 21'46"
MP3 filesize: 32.65 MB
Download Ký hiệu phát âm - k&g mp3

21 Phát âm chuẩn tiếng anh Bài 21 1 Âm G
Duration: 4'36"
MP3 filesize: 6.90 MB
Download 21 Phát âm chuẩn tiếng anh Bài 21 1 Âm G mp3

Phát âm tiếng Anh #17 || Phụ âm b,d,f,g,h,j,k học phát âm tiếng Anh Mỹ chuẩn 44 âm AHD
Duration: 8'8"
MP3 filesize: 12.20 MB
Download Phát âm tiếng Anh #17 || Phụ âm b,d,f,g,h,j,k học phát âm tiếng Anh Mỹ chuẩn 44 âm AHD mp3

Phát âm tiếng Anh chuẩn - Bài 43 Phụ âm /b/
Duration: 4'37"
MP3 filesize: 6.92 MB
Download Phát âm tiếng Anh chuẩn - Bài 43 Phụ âm /b/ mp3

PHÁT ÂM CHUẨN PHỤ ÂM T VÀ D
Duration: 10'27"
MP3 filesize: 15.67 MB
Download PHÁT ÂM CHUẨN PHỤ ÂM T VÀ D mp3

luyện phát âm chuẩn Tiếng anh - Bài 3 - cách phát âm phụ âm / ʃ / & / Ʒ / và /ʧ/ & /ʤ/
Artist: luyện phát âm chuẩn Tiếng anh
Song title: Bài 3 - cách phát âm phụ âm / ʃ / & / Ʒ / và /ʧ/ & /ʤ/
Duration: 9'1"
MP3 filesize: 13.53 MB
Download luyện phát âm chuẩn Tiếng anh - Bài 3 - cách phát âm phụ âm / ʃ / & / Ʒ / và /ʧ/ & /ʤ/ mp3

Bài 4. Cách phát âm các phụ âm - k, g
Duration: 5'48"
MP3 filesize: 8.70 MB
Download Bài 4. Cách phát âm các phụ âm - k, g mp3

Luyện âm #12 - Các cặp phụ âm /b/ và /p/, /d/ và /t/, /g/ và /k/ - Cách phát âm tiếng Anh chuẩn
Artist: Luyện âm #12 - Các cặp phụ âm /b/ và /p/, /d/ và /t/, /g/ và /k/
Song title: Cách phát âm tiếng Anh chuẩn
Duration: 3'9"
MP3 filesize: 4.72 MB
Download Luyện âm #12 - Các cặp phụ âm /b/ và /p/, /d/ và /t/, /g/ và /k/ - Cách phát âm tiếng Anh chuẩn mp3

khẩu hình miệng khi phát âm tiếng anh chuẩn và chính xác nhất
Duration: 1'23"
MP3 filesize: 2.08 MB
Download khẩu hình miệng khi phát âm tiếng anh chuẩn và chính xác nhất mp3

Hướng dẫn phát âm tiếng Anh | Phụ âm | Bài 7 - /z/
Duration: 7'53"
MP3 filesize: 11.83 MB
Download Hướng dẫn phát âm tiếng Anh | Phụ âm | Bài 7 - /z/ mp3

Phát âm tiếng Anh chuẩn - Bài 38 Phụ âm /r/
Duration: 6'7"
MP3 filesize: 9.17 MB
Download Phát âm tiếng Anh chuẩn - Bài 38 Phụ âm /r/ mp3

42 Ngày Phát Âm
Duration: 1'18"
MP3 filesize: 1.95 MB
Download 42 Ngày Phát Âm mp3

Cách phát âm thật chuẩn âm f và v
Duration: 4'47"
MP3 filesize: 7.17 MB
Download Cách phát âm thật chuẩn âm f và v mp3

Hướng dẫn phát âm tiếng Anh | Phụ âm | Bài 4 - /k/
Duration: 8'2"
MP3 filesize: 12.05 MB
Download Hướng dẫn phát âm tiếng Anh | Phụ âm | Bài 4 - /k/ mp3

Cách phát âm thật chuẩn âm t và d
Duration: 4'58"
MP3 filesize: 7.45 MB
Download Cách phát âm thật chuẩn âm t và d mp3

Phát âm tiếng Anh chuẩn - Bài 35 Phụ âm /j/
Duration: 2'3"
MP3 filesize: 3.07 MB
Download Phát âm tiếng Anh chuẩn - Bài 35 Phụ âm /j/ mp3

Cách phát âm thật chuẩn âm P và B
Duration: 7'42"
MP3 filesize: 11.55 MB
Download Cách phát âm thật chuẩn âm P và B mp3

Hướng dẫn phát âm tiếng Anh | Phụ âm | Bài 2 - /p/ & /b/
Duration: 12'20"
MP3 filesize: 18.50 MB
Download Hướng dẫn phát âm tiếng Anh | Phụ âm | Bài 2 - /p/ & /b/ mp3

Phát âm tiếng Anh chuẩn - Bài 21 Phụ âm /t/
Duration: 4'17"
MP3 filesize: 6.42 MB
Download Phát âm tiếng Anh chuẩn - Bài 21 Phụ âm /t/ mp3

Phát Âm Tiếng Anh Chuẩn Không Cần Nỗ Lực | Bài Học Kinh Doanh
Duration: 1'8"
MP3 filesize: 1.70 MB
Download Phát Âm Tiếng Anh Chuẩn Không Cần Nỗ Lực | Bài Học Kinh Doanh mp3

Cách phát âm Tiếng anh chuẩn như người bản ngữ - Phụ âm
Artist: Cách phát âm Tiếng anh chuẩn như người bản ngữ
Song title: Phụ âm
Duration: 1'27"
MP3 filesize: 2.17 MB
Download Cách phát âm Tiếng anh chuẩn như người bản ngữ - Phụ âm mp3

Phát âm phụ âm /k/, /g/
Duration: 4'0"
MP3 filesize: 6.00 MB
Download Phát âm phụ âm /k/, /g/ mp3

Phát âm tiếng Anh chuẩn trong 1 giờ- Crack #6 - cặp phụ âm chặn /p/ và /b/
Duration: 7'22"
MP3 filesize: 11.05 MB
Download Phát âm tiếng Anh chuẩn trong 1 giờ- Crack #6 - cặp phụ âm chặn /p/ và /b/ mp3

Bài #11 (6a/11) - Âm /k/ - Phát âm đúng ở đầu từ (VN) - Phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Artist: Bài #11 (6a/11)
Song title: Âm /k/ - Phát âm đúng ở đầu từ (VN) - Phát âm tiếng Anh giọng Mỹ
Duration: 10'31"
MP3 filesize: 15.78 MB
Download Bài #11 (6a/11) - Âm /k/ - Phát âm đúng ở đầu từ (VN) - Phát âm tiếng Anh giọng Mỹ mp3

Phát âm tiếng Anh chuẩn - Bài 20 Phụ âm /p/
Duration: 5'15"
MP3 filesize: 7.88 MB
Download Phát âm tiếng Anh chuẩn - Bài 20 Phụ âm /p/ mp3

Học phát âm tiếng Anh cơ bản chuẩn - Nguyên âm đôi əʊ , au
Artist: Học phát âm tiếng Anh cơ bản chuẩn
Song title: Nguyên âm đôi əʊ , au
Duration: 2'3"
MP3 filesize: 3.07 MB
Download Học phát âm tiếng Anh cơ bản chuẩn - Nguyên âm đôi əʊ , au mp3

Cách phát âm thật chuẩn âm /s/ và /z/
Download Cách phát âm thật chuẩn âm /s/ và /z/ mp3

Phát âm tiếng Anh chuẩn trong 1 giờ- Crack #14 - phụ âm mũi /m/-/n/-/ŋ/
Download Phát âm tiếng Anh chuẩn trong 1 giờ- Crack #14 - phụ âm mũi /m/-/n/-/ŋ/ mp3