Cách Nuôi Và Phân Biệt Chim Ngũ Sắc Trống Và Mái

Cách Nuôi Và Phân Biệt Chim Ngũ Sắc Trống Và Mái Download Cách Nuôi Và Phân Biệt Chim Ngũ Sắc Trống Và Mái mp3 for free. We have about 50 mp3 files regarding to your search 'Cách Nuôi Và Phân Biệt Chim Ngũ Sắc Trống Và Mái'.
MP3 file name: C%C3%A1ch+Nu%C3%B4i+V%C3%A0+Ph%C3%A2n+Bi%E1%BB%87t+Chim+Ng%C5%A9+S%E1%BA%AFc+Tr%E1%BB%91ng+V%C3%A0+M%C3%A1i.mp3
MP3 bitrate: 320kbps CBR or 256kbps VBR (CD Quality)

Cách nuôi và phân biệt chim ngũ sắc trống và mái
Duration: 13'17"
MP3 filesize: 19.93 MB
Download Cách nuôi và phân biệt chim ngũ sắc trống và mái mp3

PHÂN BIỆT QUẾ LÂM TRỐNG MÁI - VÀ CÁCH THUẦN CÁM CHIM QUẾ LÂM ( Leiothrix Lutea Chirping )
Artist: PHÂN BIỆT QUẾ LÂM TRỐNG MÁI
Song title: VÀ CÁCH THUẦN CÁM CHIM QUẾ LÂM ( Leiothrix Lutea Chirping )
Duration: 17'4"
MP3 filesize: 25.60 MB
Download PHÂN BIỆT QUẾ LÂM TRỐNG MÁI - VÀ CÁCH THUẦN CÁM CHIM QUẾ LÂM ( Leiothrix Lutea Chirping ) mp3

Chim ngũ sắc hót không ngừng
Duration: 5'15"
MP3 filesize: 7.88 MB
Download Chim ngũ sắc hót không ngừng mp3

PHÂN BIỆT HỒNG TƯỚC TRỐNG MÁI - CÁCH NUÔI HỒNG TƯỚC
Artist: PHÂN BIỆT HỒNG TƯỚC TRỐNG MÁI
Song title: CÁCH NUÔI HỒNG TƯỚC
Duration: 10'21"
MP3 filesize: 15.52 MB
Download PHÂN BIỆT HỒNG TƯỚC TRỐNG MÁI - CÁCH NUÔI HỒNG TƯỚC mp3

Chim ngũ sắc hót - hội chim cảnh
Artist: Chim ngũ sắc hót
Song title: hội chim cảnh
Duration: 16'45"
MP3 filesize: 25.12 MB
Download Chim ngũ sắc hót - hội chim cảnh mp3

Chim ngũ sắc - hót hay nhất ( bird five )
Duration: 3'27"
MP3 filesize: 5.18 MB
Download Chim ngũ sắc - hót hay nhất ( bird five ) mp3

Ngũ sắc mai hot hay
Duration: 1'26"
MP3 filesize: 2.15 MB
Download Ngũ sắc mai hot hay mp3

CÁCH NUÔI CHIM VÀNG ANH VÀ PHÂN BIỆT TRỐNG MÁI
Duration: 9'51"
MP3 filesize: 14.77 MB
Download CÁCH NUÔI CHIM VÀNG ANH VÀ PHÂN BIỆT TRỐNG MÁI mp3

Thử chinh phục chim ngũ sắc
Duration: 7'2"
MP3 filesize: 10.55 MB
Download Thử chinh phục chim ngũ sắc mp3

Chim ngũ sắc hót cực hay. Mọi người kug thưởng thức nào.
Duration: 3'46"
MP3 filesize: 5.65 MB
Download Chim ngũ sắc hót cực hay. Mọi người kug thưởng thức nào. mp3

Chim ngũ sắc ra giọng buổi sáng 0912100506
Duration: 0'59"
MP3 filesize: 1.47 MB
Download Chim ngũ sắc ra giọng buổi sáng 0912100506 mp3

Chim Ngũ Sắc Tắm 0912100506
Duration: 2'40"
MP3 filesize: 4.00 MB
Download Chim Ngũ Sắc Tắm 0912100506 mp3

Tiếng chim ngũ sắc hót hay - Bird Song and Bird Sounds
Artist: Tiếng chim ngũ sắc hót hay
Song title: Bird Song and Bird Sounds
Duration: 21'52"
MP3 filesize: 32.80 MB
Download Tiếng chim ngũ sắc hót hay - Bird Song and Bird Sounds mp3

Chim ngũ sắc tại kỳ anh hà tĩnh
Duration: 1'23"
MP3 filesize: 2.08 MB
Download Chim ngũ sắc tại kỳ anh hà tĩnh mp3

Cách nuôi thanh tước, phân biệt trống mái và cách tập thanh tước ăn cám
Duration: 11'50"
MP3 filesize: 17.75 MB
Download Cách nuôi thanh tước, phân biệt trống mái và cách tập thanh tước ăn cám mp3

CHIM NGŨ SẮC BỔI HÓT
Duration: 1'15"
MP3 filesize: 1.88 MB
Download CHIM NGŨ SẮC BỔI HÓT mp3

Gà rừng ngũ sắc trống và mái mới bẫy được #garung, #gangusac, #gatrong, #gamai
Duration: 1'2"
MP3 filesize: 1.55 MB
Download Gà rừng ngũ sắc trống và mái mới bẫy được #garung, #gangusac, #gatrong, #gamai mp3

CÁCH NUÔI VÀNG ANH VÀ PHÂN BIỆT TRỐNG MÁI ( TẬP VÀNG ANH ĂN CÁM )
Duration: 14'30"
MP3 filesize: 21.75 MB
Download CÁCH NUÔI VÀNG ANH VÀ PHÂN BIỆT TRỐNG MÁI ( TẬP VÀNG ANH ĂN CÁM ) mp3

Đỗ Đức Quyền - Tiếng chim ngũ sắc hót cực hay 36 phút
Artist: Đỗ Đức Quyền
Song title: Tiếng chim ngũ sắc hót cực hay 36 phút
Duration: 36'25"
MP3 filesize: 54.62 MB
Download Đỗ Đức Quyền - Tiếng chim ngũ sắc hót cực hay 36 phút mp3

Cách nuôi xanh tím và phân biệt trống mái
Duration: 7'19"
MP3 filesize: 10.97 MB
Download Cách nuôi xanh tím và phân biệt trống mái mp3

Cách nuôi hồng tước, phân biệt trống mái và cách tập hồng tước ăn cám
Duration: 8'46"
MP3 filesize: 13.15 MB
Download Cách nuôi hồng tước, phân biệt trống mái và cách tập hồng tước ăn cám mp3

Tiếng chim ngũ sắc hót hay ( dùng đẻ bẫy ) bird singing or singing (used to trap)
Duration: 15'1"
MP3 filesize: 22.53 MB
Download Tiếng chim ngũ sắc hót hay ( dùng đẻ bẫy ) bird singing or singing (used to trap) mp3

Phân biệt trống mái và kinh nghiệm nuôi chim BẠC MÁ|||sđt 0981 547 117
Duration: 8'51"
MP3 filesize: 13.27 MB
Download Phân biệt trống mái và kinh nghiệm nuôi chim BẠC MÁ|||sđt 0981 547 117 mp3

Cách nuôi khuyên ổ và chọn khuyên trống
Duration: 10'16"
MP3 filesize: 15.40 MB
Download Cách nuôi khuyên ổ và chọn khuyên trống mp3

Phân biệt thanh tước trống mái và cách chăm sóc
Duration: 6'35"
MP3 filesize: 9.88 MB
Download Phân biệt thanh tước trống mái và cách chăm sóc mp3

Chim ngũ sắc đấu 0912100506
Duration: 1'35"
MP3 filesize: 2.38 MB
Download Chim ngũ sắc đấu 0912100506 mp3

PHÂN BIỆT THANH TƯỚC TRỐNG MÁI - CÁCH NUÔI THANH TƯỚC
Artist: PHÂN BIỆT THANH TƯỚC TRỐNG MÁI
Song title: CÁCH NUÔI THANH TƯỚC
Duration: 12'46"
MP3 filesize: 19.15 MB
Download PHÂN BIỆT THANH TƯỚC TRỐNG MÁI - CÁCH NUÔI THANH TƯỚC mp3

Cách phân biệt chim khuyên Trống và Mái chính xác gần như tuyệt đối
Duration: 5'50"
MP3 filesize: 8.75 MB
Download Cách phân biệt chim khuyên Trống và Mái chính xác gần như tuyệt đối mp3

Phân biệt than đất trống và mái
Duration: 5'4"
MP3 filesize: 7.60 MB
Download Phân biệt than đất trống và mái mp3

5.1 Chim ngu sac
Duration: 2'15"
MP3 filesize: 3.38 MB
Download 5.1 Chim ngu sac mp3

Chim ngũ sắc hót
Duration: 5'23"
MP3 filesize: 8.08 MB
Download Chim ngũ sắc hót mp3

PHƯỢNG HOÀNG ĐẤT ĂN GÌ ? NUÔI VÀ CHĂM SÓC CHIM ĐUÔI DÀI MỎ ĐỎ - GIẺ CÙI
Artist: PHƯỢNG HOÀNG ĐẤT ĂN GÌ ? NUÔI VÀ CHĂM SÓC CHIM ĐUÔI DÀI MỎ ĐỎ
Song title: GIẺ CÙI
Duration: 13'54"
MP3 filesize: 20.85 MB
Download PHƯỢNG HOÀNG ĐẤT ĂN GÌ ? NUÔI VÀ CHĂM SÓC CHIM ĐUÔI DÀI MỎ ĐỎ - GIẺ CÙI mp3

CHIM HỎA TIỄN ✅ CHIM XANH NAM BỘ (Blue winged leafbird)
Duration: 10'32"
MP3 filesize: 15.80 MB
Download CHIM HỎA TIỄN ✅ CHIM XANH NAM BỘ (Blue winged leafbird) mp3

Cách chọn chào mào trống và cách nuôi chào mào con
Duration: 7'36"
MP3 filesize: 11.40 MB
Download Cách chọn chào mào trống và cách nuôi chào mào con mp3

THUẦN CHIM SIÊU TỐC ✅ PHẦN 3
Duration: 10'12"
MP3 filesize: 15.30 MB
Download THUẦN CHIM SIÊU TỐC ✅ PHẦN 3 mp3

HỒNG HẠNH ✅ TIẾNG HÓT CỦA NÚI RỪNG - CÁCH PHÂN BIỆT TRỐNG MÁI - HƯỚNG DẪN NUÔI HỒNG HẠNH NON
Artist: HỒNG HẠNH ✅ TIẾNG HÓT CỦA NÚI RỪNG
Song title: CÁCH PHÂN BIỆT TRỐNG MÁI - HƯỚNG DẪN NUÔI HỒNG HẠNH NON
Duration: 17'25"
MP3 filesize: 26.12 MB
Download HỒNG HẠNH ✅ TIẾNG HÓT CỦA NÚI RỪNG - CÁCH PHÂN BIỆT TRỐNG MÁI - HƯỚNG DẪN NUÔI HỒNG HẠNH NON mp3

MUA LỒNG CHIM 7 TRIỆU 500 NHÚNG VÀO NHỚT THÁI KẾT QUẢ RA SAO ?
Duration: 11'37"
MP3 filesize: 17.43 MB
Download MUA LỒNG CHIM 7 TRIỆU 500 NHÚNG VÀO NHỚT THÁI KẾT QUẢ RA SAO ? mp3

Cách chọn cưỡng và sáo nâu trống - cách nuôi và dạy nói
Artist: Cách chọn cưỡng và sáo nâu trống
Song title: cách nuôi và dạy nói
Duration: 12'38"
MP3 filesize: 18.95 MB
Download Cách chọn cưỡng và sáo nâu trống - cách nuôi và dạy nói mp3

CÁCH NUÔI CAO CÁT CON
Duration: 14'42"
MP3 filesize: 22.05 MB
Download CÁCH NUÔI CAO CÁT CON mp3

Giới thiệu mẫu chim ngũ trường và cách treo hót hàng ngày.
Duration: 1'21"
MP3 filesize: 2.03 MB
Download Giới thiệu mẫu chim ngũ trường và cách treo hót hàng ngày. mp3

Chim ngũ sắc múa 0912100506
Duration: 3'37"
MP3 filesize: 5.42 MB
Download Chim ngũ sắc múa 0912100506 mp3

Chào mào, quế lâm, ngũ sắc, và nhiều loại không rõ tên
Duration: 7'10"
MP3 filesize: 10.75 MB
Download Chào mào, quế lâm, ngũ sắc, và nhiều loại không rõ tên mp3

Cách chọn than non trống, hướng dẫn nuôi than con than ổ
Duration: 7'51"
MP3 filesize: 11.77 MB
Download Cách chọn than non trống, hướng dẫn nuôi than con than ổ mp3

Cách nuôi than đất - Than đất mới về nên làm gì ?
Artist: Cách nuôi than đất
Song title: Than đất mới về nên làm gì ?
Duration: 11'28"
MP3 filesize: 17.20 MB
Download Cách nuôi than đất - Than đất mới về nên làm gì ? mp3

HỌA MI MẮT VÀNG ✅ Chrysomma sinense ✅ Yellow-eyed Babbler
Duration: 1'18"
MP3 filesize: 1.95 MB
Download HỌA MI MẮT VÀNG ✅ Chrysomma sinense ✅ Yellow-eyed Babbler mp3

CHIM NGŨ SẮC CỦA A 10 THỌ AN HỮU, TIỀN GIANG
Duration: 4'46"
MP3 filesize: 7.15 MB
Download CHIM NGŨ SẮC CỦA A 10 THỌ AN HỮU, TIỀN GIANG mp3

Tiếng chim ngũ sắc hót để bẫy chuẩn nhất
Duration: 10'15"
MP3 filesize: 15.38 MB
Download Tiếng chim ngũ sắc hót để bẫy chuẩn nhất mp3

Cách nuôi vẹt ngực hồng - két mỏ đỏ - xích thái - chọn và dạy nói
Artist: Cách nuôi vẹt ngực hồng
Song title: két mỏ đỏ - xích thái - chọn và dạy nói
Duration: 5'28"
MP3 filesize: 8.20 MB
Download Cách nuôi vẹt ngực hồng - két mỏ đỏ - xích thái - chọn và dạy nói mp3

Chọn yến phụng trống mái - NHANH GỌN DỄ HIỂU ( nuôi yến phụng đẻ )
Artist: Chọn yến phụng trống mái
Song title: NHANH GỌN DỄ HIỂU ( nuôi yến phụng đẻ )
Duration: 14'8"
MP3 filesize: 21.20 MB
Download Chọn yến phụng trống mái - NHANH GỌN DỄ HIỂU ( nuôi yến phụng đẻ ) mp3

THANH TƯỚC ✅ Chim xanh trán vàng ✅ Golden-fronted Leafbird
Download THANH TƯỚC ✅ Chim xanh trán vàng ✅ Golden-fronted Leafbird mp3