Tịnh Thất Chân Tâm Phật Sự

Tịnh Thất Chân Tâm Phật Sự Download Tịnh Thất Chân Tâm Phật Sự mp3 for free. We have about 50 mp3 files regarding to your search 'Tịnh Thất Chân Tâm Phật Sự'.
MP3 file name: T%E1%BB%8Bnh+Th%E1%BA%A5t+Ch%C3%A2n+T%C3%A2m+Ph%E1%BA%ADt+S%E1%BB%B1.mp3

Tịnh Thất Chân Tâm
Duration: 1 hours 6'35"
MP3 filesize: 99.88 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Đề Tài - Bóng Theo Hình 🙏 Chuyến Phật Sự Nha Trang 🙏 Phần 1
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Đề Tài - Bóng Theo Hình 🙏 Chuyến Phật Sự Nha Trang 🙏 Phần 1
Duration: 1 hours 55'29"
MP3 filesize: 173.22 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Đề Tài - Bóng Theo Hình 🙏 Chuyến Phật Sự Nha Trang 🙏 Phần 1 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Đề Tài - Sanh Tử Sự Đại 🙏 Chuyến Phật Sự Nha Trang 🙏 Phần 2
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Đề Tài - Sanh Tử Sự Đại 🙏 Chuyến Phật Sự Nha Trang 🙏 Phần 2
Duration: 1 hours 59'43"
MP3 filesize: 179.57 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Đề Tài - Sanh Tử Sự Đại 🙏 Chuyến Phật Sự Nha Trang 🙏 Phần 2 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Đề tài - “CON ĐƯỜNG TU TẮT”
Duration: 25'44"
MP3 filesize: 38.60 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Đề tài - “CON ĐƯỜNG TU TẮT” mp3

Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Chú Chân Tâm Kể Chuyện Phật Giáo 🙏
Duration: 2 hours 35'51"
MP3 filesize: 233.77 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Chú Chân Tâm Kể Chuyện Phật Giáo 🙏 mp3

🙏TỊNH THẤT CHÂN TÂM🙏 PHÁP THOẠI “NHÂN ĐẠO" ⛩ Chùa Linh Ứng🙏 “PHÁP HỘI TU NIỆM PHẬT MỘT NGÀY”🙏
Duration: 10'23"
MP3 filesize: 15.57 MB
Download 🙏TỊNH THẤT CHÂN TÂM🙏 PHÁP THOẠI “NHÂN ĐẠO" ⛩ Chùa Linh Ứng🙏 “PHÁP HỘI TU NIỆM PHẬT MỘT NGÀY”🙏 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 “NHỮNG NGÀY XƯA THƠ BÉ...” 🙏
Duration: 54'54"
MP3 filesize: 82.35 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 “NHỮNG NGÀY XƯA THƠ BÉ...” 🙏 mp3

MÙA XUÂN NƠI TỊNH THẤT
Duration: 25'41"
MP3 filesize: 38.52 MB
Download MÙA XUÂN NƠI TỊNH THẤT mp3

Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Livestream Phật Sự Tại Đạo Tràng Chùa Kim Âu - Gia Lâm, Hà Nội.🙏 Video 1
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Livestream Phật Sự Tại Đạo Tràng Chùa Kim Âu
Song title: Gia Lâm, Hà Nội.🙏 Video 1
Duration: 15'10"
MP3 filesize: 22.75 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Livestream Phật Sự Tại Đạo Tràng Chùa Kim Âu - Gia Lâm, Hà Nội.🙏 Video 1 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Livestream Phật sự tại Nha Trang #1
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Livestream Phật sự tại Nha Trang #1
Duration: 1 hours 19'16"
MP3 filesize: 118.90 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Livestream Phật sự tại Nha Trang #1 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN (PL 2562 - DL 2018)
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN (PL 2562 - DL 2018)
Duration: 1 hours 55'52"
MP3 filesize: 173.80 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN (PL 2562 - DL 2018) mp3

🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Tình Người Viễn Xứ 🙏
Duration: 25'59"
MP3 filesize: 38.98 MB
Download 🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Tình Người Viễn Xứ 🙏 mp3

🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏“Một Ngày Tại Xưởng Gỗ”🙏(Tháng 9/2018)🙏
Duration: 36'39"
MP3 filesize: 54.97 MB
Download 🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏“Một Ngày Tại Xưởng Gỗ”🙏(Tháng 9/2018)🙏 mp3

🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 “CHÂN TÂM PHÓNG SANH (5 TUỔI)” 🙏
Duration: 37'39"
MP3 filesize: 56.47 MB
Download 🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 “CHÂN TÂM PHÓNG SANH (5 TUỔI)” 🙏 mp3

🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏Công Trình Xây Dựng Tại Lâm Đồng📿Ngày 04/8/2018
Duration: 15'27"
MP3 filesize: 23.17 MB
Download 🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏Công Trình Xây Dựng Tại Lâm Đồng📿Ngày 04/8/2018 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Việc Trọng Đại Của Đời Người / Phần 4
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Việc Trọng Đại Của Đời Người / Phần 4
Duration: 1 hours 14'0"
MP3 filesize: 111.00 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Việc Trọng Đại Của Đời Người / Phần 4 mp3

🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Pháp Thoại " Sức Mạnh Của Nghiệp Lực " 🙏
Duration: 58'55"
MP3 filesize: 88.38 MB
Download 🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Pháp Thoại " Sức Mạnh Của Nghiệp Lực " 🙏 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Những Mẫu Chuyện Đạo Phần 2
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Những Mẫu Chuyện Đạo Phần 2
Duration: 22'38"
MP3 filesize: 33.95 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Những Mẫu Chuyện Đạo Phần 2 mp3

🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Sự Tích Chú Đại Bi 🙏
Duration: 1 hours 32'14"
MP3 filesize: 138.35 MB
Download 🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Sự Tích Chú Đại Bi 🙏 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Nhân Quả Luân Hồi - Chùa Địa Tạng, Hà Nam - Phần 2
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Nhân Quả Luân Hồi - Chùa Địa Tạng, Hà Nam - Phần 2
Duration: 25'10"
MP3 filesize: 37.75 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Nhân Quả Luân Hồi - Chùa Địa Tạng, Hà Nam - Phần 2 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - (Tụng kinh “Tám Điều Từ Tâm”) ( Kính Mừng Đại Lễ Vía Phật Thích Ca Xuất Gia )
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: (Tụng kinh “Tám Điều Từ Tâm”) ( Kính Mừng Đại Lễ Vía Phật Thích Ca Xuất Gia )
Duration: 1 hours 38'55"
MP3 filesize: 148.38 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - (Tụng kinh “Tám Điều Từ Tâm”) ( Kính Mừng Đại Lễ Vía Phật Thích Ca Xuất Gia ) mp3

🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU🏯TẠI - TỔ ĐÌNH LINH ỨNG 🙏 Phần II 🙏
Duration: 20'8"
MP3 filesize: 30.20 MB
Download 🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU🏯TẠI - TỔ ĐÌNH LINH ỨNG 🙏 Phần II 🙏 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Phóng Sanh Tại Đạo Tràng Chùa Kim Âu
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Phóng Sanh Tại Đạo Tràng Chùa Kim Âu
Duration: 2 hours 8'29"
MP3 filesize: 192.72 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Phóng Sanh Tại Đạo Tràng Chùa Kim Âu mp3

🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏 Mừng Đại Lễ Vía Đức Từ Phụ A Di Đà🙏Pháp Thoại:"Cốt Lõi Pháp Môn Niệm Phật"🙏
Duration: 1 hours 18'16"
MP3 filesize: 117.40 MB
Download 🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏 Mừng Đại Lễ Vía Đức Từ Phụ A Di Đà🙏Pháp Thoại:"Cốt Lõi Pháp Môn Niệm Phật"🙏 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản (PL 2562 - DL 2018) - (Bản Chính Thức)
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản (PL 2562 - DL 2018) - (Bản Chính Thức)
Duration: 2 hours 34'41"
MP3 filesize: 232.03 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản (PL 2562 - DL 2018) - (Bản Chính Thức) mp3

🙏TỊNH THẤT CHÂN TÂM🙏📿 PHÁP THOẠI - “OAI LỰC BẤT KHẢ TƯ NGHÌ CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM”🙏
Duration: 48'37"
MP3 filesize: 72.92 MB
Download 🙏TỊNH THẤT CHÂN TÂM🙏📿 PHÁP THOẠI - “OAI LỰC BẤT KHẢ TƯ NGHÌ CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM”🙏 mp3

🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏 KHAI KHOÁ “PHÁP HỘI TU NIỆM PHẬT MỘT NGÀY”. ⛩ Tại - Chùa Linh Ứng
Duration: 31'57"
MP3 filesize: 47.92 MB
Download 🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏 KHAI KHOÁ “PHÁP HỘI TU NIỆM PHẬT MỘT NGÀY”. ⛩ Tại - Chùa Linh Ứng mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Chương Trình Lễ Phật Đản - Tụng Kinh Khánh Đản
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Chương Trình Lễ Phật Đản - Tụng Kinh Khánh Đản
Duration: 21'57"
MP3 filesize: 32.92 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Chương Trình Lễ Phật Đản - Tụng Kinh Khánh Đản mp3

🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏Tác phẩm - Vu Lan Báo Hiếu🙏
Duration: 1 hours 1'50"
MP3 filesize: 92.75 MB
Download 🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏Tác phẩm - Vu Lan Báo Hiếu🙏 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Những Mẫu Chuyện Đạo Phần 1
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Những Mẫu Chuyện Đạo Phần 1
Duration: 16'23"
MP3 filesize: 24.57 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Những Mẫu Chuyện Đạo Phần 1 mp3

🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 THẦY TRÒ TỊNH THẤT CHÂN TÂM HỘI ĐỦ DUYÊN LÀNH ĐƯỢC ĐẢNH LỄ ĐỨC PHÁP CHỦ🙏
Duration: 3'13"
MP3 filesize: 4.83 MB
Download 🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 THẦY TRÒ TỊNH THẤT CHÂN TÂM HỘI ĐỦ DUYÊN LÀNH ĐƯỢC ĐẢNH LỄ ĐỨC PHÁP CHỦ🙏 mp3

🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Cận Cảnh Tịnh Thất Đang Xây Dựng Trên Lâm Đồng 🙏
Duration: 3'18"
MP3 filesize: 4.95 MB
Download 🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Cận Cảnh Tịnh Thất Đang Xây Dựng Trên Lâm Đồng 🙏 mp3

🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Quốc Ca Phật Giáo 🙏
Duration: 3'41"
MP3 filesize: 5.52 MB
Download 🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Quốc Ca Phật Giáo 🙏 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Chân Tâm - Tiểu Ngư
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Chân Tâm - Tiểu Ngư
Duration: 19'16"
MP3 filesize: 28.90 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Chân Tâm - Tiểu Ngư mp3

ADIDAPHAT 🙏 TỊNH THẤT CHÂN TÂM GIAI ĐOẠN Tịnh Thất Chân Tâm
Duration: 1 hours 10'18"
MP3 filesize: 105.45 MB
Download ADIDAPHAT 🙏 TỊNH THẤT CHÂN TÂM GIAI ĐOẠN Tịnh Thất Chân Tâm mp3

Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 PHÁP THOẠI - “TƯỚNG TỰ TÂM SANH” 🙏 Phần II
Duration: 1 hours 35'27"
MP3 filesize: 143.18 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 PHÁP THOẠI - “TƯỚNG TỰ TÂM SANH” 🙏 Phần II mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Biết Ra Sau Ngày Mai
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Biết Ra Sau Ngày Mai
Duration: 3'18"
MP3 filesize: 4.95 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Biết Ra Sau Ngày Mai mp3

🙏Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Quốc Ca Phật Giáo 🙏
Duration: 17'40"
MP3 filesize: 26.50 MB
Download 🙏Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Quốc Ca Phật Giáo 🙏 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - 🙏 Kinh Tụng Cầu An - “Phẩm Phổ Môn”🙏
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: 🙏 Kinh Tụng Cầu An - “Phẩm Phổ Môn”🙏
Duration: 9'10"
MP3 filesize: 13.75 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - 🙏 Kinh Tụng Cầu An - “Phẩm Phổ Môn”🙏 mp3

🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Chú Tiểu Thích Chân Tâm Hát 🙏
Duration: 2'48"
MP3 filesize: 4.20 MB
Download 🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Chú Tiểu Thích Chân Tâm Hát 🙏 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Livestream Phật sự tại Nha Trang #2
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Livestream Phật sự tại Nha Trang #2
Duration: 2 hours 6'44"
MP3 filesize: 190.10 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Livestream Phật sự tại Nha Trang #2 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Gieo Trồng Phước Đức
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Gieo Trồng Phước Đức
Duration: 2 hours 5'31"
MP3 filesize: 188.28 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Gieo Trồng Phước Đức mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - 32 Tướng Tốt Và 80 Vẻ Đẹp Của Đức Phật
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: 32 Tướng Tốt Và 80 Vẻ Đẹp Của Đức Phật
Duration: 1 hours 51'37"
MP3 filesize: 167.42 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - 32 Tướng Tốt Và 80 Vẻ Đẹp Của Đức Phật mp3

TỊNH THẤT CHÂN TÂM - PHÁP THOẠI “HIỂU ĐỂ TU” - TẠI THIỀN VIỆN TRÚC LÂM PHƯƠNG NAM
Artist: TỊNH THẤT CHÂN TÂM
Song title: PHÁP THOẠI “HIỂU ĐỂ TU” - TẠI THIỀN VIỆN TRÚC LÂM PHƯƠNG NAM
Duration: 2'50"
MP3 filesize: 4.25 MB
Download TỊNH THẤT CHÂN TÂM - PHÁP THOẠI “HIỂU ĐỂ TU” - TẠI THIỀN VIỆN TRÚC LÂM PHƯƠNG NAM mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Livestream Phật sự tại Nha Trang #3
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Livestream Phật sự tại Nha Trang #3
Duration: 1 hours 4'53"
MP3 filesize: 97.33 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Livestream Phật sự tại Nha Trang #3 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Kinh Phổ Môn
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Kinh Phổ Môn
Duration: 5'14"
MP3 filesize: 7.85 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Kinh Phổ Môn mp3

[ 4k Video Music ]🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏 Lời Khuyên Niệm Phật - Tỳ Kheo Thích Chân Giác 🙏
Artist: [ 4k Video Music ]🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏 Lời Khuyên Niệm Phật
Song title: Tỳ Kheo Thích Chân Giác 🙏
Duration: 1 hours 14'23"
MP3 filesize: 111.58 MB
Download [ 4k Video Music ]🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏 Lời Khuyên Niệm Phật - Tỳ Kheo Thích Chân Giác 🙏 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN (PL 2562 - DL 2018) Bản Livestream
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN (PL 2562 - DL 2018) Bản Livestream
Duration: 1 hours 37'23"
MP3 filesize: 146.08 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN (PL 2562 - DL 2018) Bản Livestream mp3

Cậu Bé 5 Tuổi '' Tịnh Thất Chân Tâm ''.mp4
Duration: 6'36"
MP3 filesize: 9.90 MB
Download Cậu Bé 5 Tuổi '' Tịnh Thất Chân Tâm ''.mp4 mp3

🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Ca Khúc " Con Đường Chân Lý " 🙏
Download 🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Ca Khúc " Con Đường Chân Lý " 🙏 mp3