Tịnh Thất Chân Tâm Phật Sự

Tịnh Thất Chân Tâm Phật Sự Download Tịnh Thất Chân Tâm Phật Sự mp3 for free. We have about 50 mp3 files regarding to your search 'Tịnh Thất Chân Tâm Phật Sự'.
MP3 file name: T%E1%BB%8Bnh+Th%E1%BA%A5t+Ch%C3%A2n+T%C3%A2m+Ph%E1%BA%ADt+S%E1%BB%B1.mp3

Tịnh Thất Chân Tâm
Duration: 1 hours 6'35"
MP3 filesize: 99.88 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Đề Tài - Bóng Theo Hình 🙏 Chuyến Phật Sự Nha Trang 🙏 Phần 1
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Đề Tài - Bóng Theo Hình 🙏 Chuyến Phật Sự Nha Trang 🙏 Phần 1
Duration: 1 hours 55'29"
MP3 filesize: 173.22 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Đề Tài - Bóng Theo Hình 🙏 Chuyến Phật Sự Nha Trang 🙏 Phần 1 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Đề Tài - Sanh Tử Sự Đại 🙏 Chuyến Phật Sự Nha Trang 🙏 Phần 2
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Đề Tài - Sanh Tử Sự Đại 🙏 Chuyến Phật Sự Nha Trang 🙏 Phần 2
Duration: 1 hours 59'43"
MP3 filesize: 179.57 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Đề Tài - Sanh Tử Sự Đại 🙏 Chuyến Phật Sự Nha Trang 🙏 Phần 2 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Đề tài - “CON ĐƯỜNG TU TẮT”
Duration: 2 hours 34'41"
MP3 filesize: 232.03 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Đề tài - “CON ĐƯỜNG TU TẮT” mp3

🙏TỊNH THẤT CHÂN TÂM🙏📿 PHÁP THOẠI - “OAI LỰC BẤT KHẢ TƯ NGHÌ CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM”🙏
Duration: 1 hours 57'36"
MP3 filesize: 176.40 MB
Download 🙏TỊNH THẤT CHÂN TÂM🙏📿 PHÁP THOẠI - “OAI LỰC BẤT KHẢ TƯ NGHÌ CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM”🙏 mp3

🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU🏯TẠI - TỔ ĐÌNH LINH ỨNG 🙏 Phần I🙏
Duration: 31'57"
MP3 filesize: 47.92 MB
Download 🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU🏯TẠI - TỔ ĐÌNH LINH ỨNG 🙏 Phần I🙏 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Chương Trình Lễ Phật Đản - Tụng Kinh Khánh Đản
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Chương Trình Lễ Phật Đản - Tụng Kinh Khánh Đản
Duration: 1 hours 44'40"
MP3 filesize: 157.00 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Chương Trình Lễ Phật Đản - Tụng Kinh Khánh Đản mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Vọng Vô Thường
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Vọng Vô Thường
Duration: 1 hours 22'21"
MP3 filesize: 123.52 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Vọng Vô Thường mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Pháp Thoại - “Một Con Người Vĩ Đại” 🙏Đạo Tràng Chùa Kim Âu
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Pháp Thoại - “Một Con Người Vĩ Đại” 🙏Đạo Tràng Chùa Kim Âu
Duration: 1 hours 32'14"
MP3 filesize: 138.35 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Pháp Thoại - “Một Con Người Vĩ Đại” 🙏Đạo Tràng Chùa Kim Âu mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Nhân Quả Luân Hồi - Chùa Địa Tạng, Hà Nam - Phần 2
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Nhân Quả Luân Hồi - Chùa Địa Tạng, Hà Nam - Phần 2
Duration: 34'18"
MP3 filesize: 51.45 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Nhân Quả Luân Hồi - Chùa Địa Tạng, Hà Nam - Phần 2 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Còn Đâu Ngày Ấy
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Còn Đâu Ngày Ấy
Duration: 16'23"
MP3 filesize: 24.57 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Còn Đâu Ngày Ấy mp3

🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 THẦY TRÒ TỊNH THẤT CHÂN TÂM HỘI ĐỦ DUYÊN LÀNH ĐƯỢC ĐẢNH LỄ ĐỨC PHÁP CHỦ🙏
Duration: 2 hours 6'44"
MP3 filesize: 190.10 MB
Download 🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 THẦY TRÒ TỊNH THẤT CHÂN TÂM HỘI ĐỦ DUYÊN LÀNH ĐƯỢC ĐẢNH LỄ ĐỨC PHÁP CHỦ🙏 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Gieo Trồng Phước Đức
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Gieo Trồng Phước Đức
Duration: 48'37"
MP3 filesize: 72.92 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Gieo Trồng Phước Đức mp3

🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏 KHAI KHOÁ “PHÁP HỘI TU NIỆM PHẬT MỘT NGÀY”. ⛩ Tại - Chùa Linh Ứng
Duration: 1 hours 38'55"
MP3 filesize: 148.38 MB
Download 🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏 KHAI KHOÁ “PHÁP HỘI TU NIỆM PHẬT MỘT NGÀY”. ⛩ Tại - Chùa Linh Ứng mp3

🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU🏯TẠI - TỔ ĐÌNH LINH ỨNG 🙏 Phần II 🙏
Duration: 2'48"
MP3 filesize: 4.20 MB
Download 🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU🏯TẠI - TỔ ĐÌNH LINH ỨNG 🙏 Phần II 🙏 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Livestream Phật sự tại Nha Trang #2
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Livestream Phật sự tại Nha Trang #2
Duration: 15'27"
MP3 filesize: 23.17 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Livestream Phật sự tại Nha Trang #2 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Việc Trọng Đại Của Đời Người / Phần 4
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Việc Trọng Đại Của Đời Người / Phần 4
Duration: 1 hours 19'16"
MP3 filesize: 118.90 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Việc Trọng Đại Của Đời Người / Phần 4 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN (PL 2562 - DL 2018)
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN (PL 2562 - DL 2018)
Duration: 2'50"
MP3 filesize: 4.25 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN (PL 2562 - DL 2018) mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Livestream Phật sự tại Nha Trang #3
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Livestream Phật sự tại Nha Trang #3
Duration: 25'44"
MP3 filesize: 38.60 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Livestream Phật sự tại Nha Trang #3 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Chú Chân Tâm Kể Chuyện Phật Giáo 🙏
Duration: 5'14"
MP3 filesize: 7.85 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Chú Chân Tâm Kể Chuyện Phật Giáo 🙏 mp3

[ 4k Video Music ]🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏 Lời Khuyên Niệm Phật - Tỳ Kheo Thích Chân Giác 🙏
Artist: [ 4k Video Music ]🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏 Lời Khuyên Niệm Phật
Song title: Tỳ Kheo Thích Chân Giác 🙏
Duration: 3'18"
MP3 filesize: 4.95 MB
Download [ 4k Video Music ]🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏 Lời Khuyên Niệm Phật - Tỳ Kheo Thích Chân Giác 🙏 mp3

🙏Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Quốc Ca Phật Giáo 🙏
Duration: 1 hours 51'37"
MP3 filesize: 167.42 MB
Download 🙏Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Quốc Ca Phật Giáo 🙏 mp3

🙏 TỊNH THẤT CHÂN TÂM 🙏 PHÁP THOẠI - “HIỂU ĐỂ TU” 🙏TẠI - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM PHƯƠNG NAM
Duration: 10'3"
MP3 filesize: 15.08 MB
Download 🙏 TỊNH THẤT CHÂN TÂM 🙏 PHÁP THOẠI - “HIỂU ĐỂ TU” 🙏TẠI - THIỀN VIỆN TRÚC LÂM PHƯƠNG NAM mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu
Duration: 21'57"
MP3 filesize: 32.92 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu mp3

🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏Tác phẩm - Vu Lan Báo Hiếu🙏
Duration: 1 hours 42'4"
MP3 filesize: 153.10 MB
Download 🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏Tác phẩm - Vu Lan Báo Hiếu🙏 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Ánh Sáng Chân Lý 04 - Uế Độ và Tịnh Độ
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Ánh Sáng Chân Lý 04 - Uế Độ và Tịnh Độ
Duration: 54'32"
MP3 filesize: 81.80 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Ánh Sáng Chân Lý 04 - Uế Độ và Tịnh Độ mp3

🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏 Buổi Thuyết Giảng Tại Chùa Hưng Pháp ( DL 3/6 _ AL 20/4)
Duration: 25'59"
MP3 filesize: 38.98 MB
Download 🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏 Buổi Thuyết Giảng Tại Chùa Hưng Pháp ( DL 3/6 _ AL 20/4) mp3

🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏“Một Ngày Tại Xưởng Gỗ”🙏(Tháng 9/2018)🙏
Duration: 15'10"
MP3 filesize: 22.75 MB
Download 🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏“Một Ngày Tại Xưởng Gỗ”🙏(Tháng 9/2018)🙏 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Livestream Phật sự tại Nha Trang #1
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Livestream Phật sự tại Nha Trang #1
Duration: 1 hours 51'14"
MP3 filesize: 166.85 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Livestream Phật sự tại Nha Trang #1 mp3

🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Tụng Linh Vu Lan Báo Hiếu 🙏 Tại Tổ Đình Chùa Linh Ứng 🏯
Duration: 58'55"
MP3 filesize: 88.38 MB
Download 🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Tụng Linh Vu Lan Báo Hiếu 🙏 Tại Tổ Đình Chùa Linh Ứng 🏯 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Những Mẫu Chuyện Đạo Phần 2
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Những Mẫu Chuyện Đạo Phần 2
Duration: 28'25"
MP3 filesize: 42.62 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Những Mẫu Chuyện Đạo Phần 2 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - 🙏 Tụng Kinh A DI ĐÀ
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: 🙏 Tụng Kinh A DI ĐÀ
Duration: 3'13"
MP3 filesize: 4.83 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - 🙏 Tụng Kinh A DI ĐÀ mp3

🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Cận Cảnh Tịnh Thất Đang Xây Dựng Trên Lâm Đồng 🙏
Duration: 3'18"
MP3 filesize: 4.95 MB
Download 🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Cận Cảnh Tịnh Thất Đang Xây Dựng Trên Lâm Đồng 🙏 mp3

🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Quốc Ca Phật Giáo 🙏
Duration: 25'41"
MP3 filesize: 38.52 MB
Download 🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Quốc Ca Phật Giáo 🙏 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Livestream Phật Sự Tại Đạo Tràng Chùa Kim Âu - Gia Lâm, Hà Nội.🙏 Video 1
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Livestream Phật Sự Tại Đạo Tràng Chùa Kim Âu
Song title: Gia Lâm, Hà Nội.🙏 Video 1
Duration: 1 hours 55'52"
MP3 filesize: 173.80 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Livestream Phật Sự Tại Đạo Tràng Chùa Kim Âu - Gia Lâm, Hà Nội.🙏 Video 1 mp3

🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Tình Người Viễn Xứ 🙏
Duration: 1 hours 13'1"
MP3 filesize: 109.53 MB
Download 🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Tình Người Viễn Xứ 🙏 mp3

🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏 Đại Lễ Vía Phật A Di Đà📿 PL - 2555 📿 DL - 2011📿
Duration: 1 hours 35'27"
MP3 filesize: 143.18 MB
Download 🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏 Đại Lễ Vía Phật A Di Đà📿 PL - 2555 📿 DL - 2011📿 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Biết Ra Sau Ngày Mai
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Biết Ra Sau Ngày Mai
Duration: 54'4"
MP3 filesize: 81.10 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Biết Ra Sau Ngày Mai mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Thập Tự Di Đà
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Thập Tự Di Đà
Duration: 10'23"
MP3 filesize: 15.57 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Thập Tự Di Đà mp3

Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 “NHỮNG NGÀY XƯA THƠ BÉ...” 🙏
Duration: 1 hours 37'0"
MP3 filesize: 145.50 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 “NHỮNG NGÀY XƯA THƠ BÉ...” 🙏 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Muôn Mặt Cuộc Đời
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Muôn Mặt Cuộc Đời
Duration: 55'0"
MP3 filesize: 82.50 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Muôn Mặt Cuộc Đời mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Pháp thoại “Bóng Theo Hình” - Livestream 4
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Pháp thoại “Bóng Theo Hình” - Livestream 4
Duration: 1 hours 10'18"
MP3 filesize: 105.45 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Pháp thoại “Bóng Theo Hình” - Livestream 4 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 PHÁP THOẠI - “TƯỚNG TỰ TÂM SANH” 🙏 Phần II
Duration: 1 hours 18'28"
MP3 filesize: 117.70 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 PHÁP THOẠI - “TƯỚNG TỰ TÂM SANH” 🙏 Phần II mp3

Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 PHÁP THOẠI - “VÒNG XOAY NHÂN QUẢ” 🙏 Phần I
Duration: 8'27"
MP3 filesize: 12.67 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 PHÁP THOẠI - “VÒNG XOAY NHÂN QUẢ” 🙏 Phần I mp3

chương trình Khoá Tu Một Ngày Tịnh Thất Chân Tâm
Duration: 36'39"
MP3 filesize: 54.97 MB
Download chương trình Khoá Tu Một Ngày Tịnh Thất Chân Tâm mp3

🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 “CHÂN TÂM PHÓNG SANH (5 TUỔI)” 🙏
Duration: 1 hours 1'50"
MP3 filesize: 92.75 MB
Download 🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 “CHÂN TÂM PHÓNG SANH (5 TUỔI)” 🙏 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm - Những Mẫu Chuyện Đạo Phần 1
Artist: Tịnh Thất Chân Tâm
Song title: Những Mẫu Chuyện Đạo Phần 1
Duration: 59'36"
MP3 filesize: 89.40 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm - Những Mẫu Chuyện Đạo Phần 1 mp3

Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 CHƯƠNG TRÌNH PHÁP THOẠI PHÁP ỨNG BIẾN DUYÊN 4 ( Phần 1 )
Duration: 1 hours 23'24"
MP3 filesize: 125.10 MB
Download Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 CHƯƠNG TRÌNH PHÁP THOẠI PHÁP ỨNG BIẾN DUYÊN 4 ( Phần 1 ) mp3

🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Lễ Húy Kỵ Lần Thứ 8 Của Cụ Bà Lý Phụng Hiền 📿 Pháp Danh - Liên Hiền 📿
Duration: 37'39"
MP3 filesize: 56.47 MB
Download 🙏 Tịnh Thất Chân Tâm 🙏 Lễ Húy Kỵ Lần Thứ 8 Của Cụ Bà Lý Phụng Hiền 📿 Pháp Danh - Liên Hiền 📿 mp3

🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏Công Trình Xây Dựng Tại Lâm Đồng📿Ngày 04/8/2018
Download 🙏Tịnh Thất Chân Tâm🙏Công Trình Xây Dựng Tại Lâm Đồng📿Ngày 04/8/2018 mp3